betrouwbaarheids- en gechiktheidsonderzoek bij de politie
Home » BGO » Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo) bij de politie.

Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo) bij de politie.

Na het eindgesprek en de medische keuring volgt het allerlaatste onderdeel: het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (afkorting: bgo). Wanneer dit onderzoek positief wordt afgerond ben je echt klaar voor de start. Je kunt dan starten aan de opleiding.

⚠️ Let op: je hebt weinig invloed op dit onderzoek, omdat het gaat om je verleden.

In dit artikel kijken we inhoudelijk naar het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek, behandelen we de onderwerpen en leggen we de verschillende stappen uit.

Het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek bij de politie.

Iedereen die bij de politie aan de slag wil wordt gescreend. Dit middels het zogenaamde betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. De reden hiervoor is dat de politie een integere organisatie wil zijn. Een organisatie waar iedereen van op aan kan.

Het doel van het onderzoek is om er zeker van te zijn dat jij als toekomstige agent betrouwbaar en integer bent.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). Zij voeren dit onderzoek uit volgens de Regeling betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie. Een tweede medewerker beoordeelt dan het resultaat. Zij brengen dan uiteindelijk een objectief advies uit aan de opdrachtgever (dus aan de politie).

Wanneer de VIK 1Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten het formulier Opgave persoonlijke gegevens en de bijlagen heeft ontvangen (hierover later meer), heeft het bureau 6 weken de tijd om het onderzoek af te ronden. Mocht dit langer duren, dan wordt je hierover geïnformeerd per brief.

Waar bestaat het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek uit?

De bgo bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn als volgt:

Gegevens van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld.
 • Invullen formulier Opgave persoonlijke gegevens
 • Opvragen overzicht Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • Raadplegen van persoonsgegevens bij politie en justitie
 • Navraag bij referenten (werkgever(s) en/of opleiding(en)
 • Gesprek met onderzoeker

Het kan zijn dat er een aspect aan wordt toegevoegd als de VIK (de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten) dit nodig acht. De bovenstaande onderdelen komen ieder geval voor in elke bgo.

Alle gegevens van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en worden bewaard volgens de Algemene verordening Gegevensbescherming.

Invullen formulier Opgave persoonlijke gegevens

Dit is de start van de bgo. In dit formulier geeft u antwoord op vragen als:

betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek politie
 • Persoonlijke gegevens (BSN, voornaam, roepnaam, familienaam, nationaliteit, etc.)
 • Je woonsituatie (woonadres, samenstelling gezin, partner, kinderen en broers of zussen)
 • Beroepsgegevens, lidmaatschappen, (veel) buitenlandse reizen, buitenlandse contacten
 • Je financiële situatie (en eventueel die van uw partner), kredietregistratie, lening, hypotheek
 • Afhankelijkheden/middelengebruik, medicijnen, (hard)drugs, telefoon gebruik, internet, tv, etc.
 • Eventuele bijzonderheden: geplande vakantie, zakelijke afspraken tot dusver, of andere belangrijke informatie die gedeeld moet worden

Het is belangrijk dat je dit formulier eerlijk invult. Mocht het blijken dat bepaalde informatie onjuist is of achterwege is gehouden, kan dit een negatief advies betekenen.

Bepaalde elementen van dit formulier kunnen tijdens het gesprek met de onderzoeker extra worden besproken of onder de loep worden genomen.

Overzicht opvragen Bureau Krediet Registratie

Een belangrijk onderdeel van de bgo is je financiële situatie. Er wordt hier gekeken of dit mogelijk een belemmering kan zijn voor integer handelen tijdens je werkzaamheden als agent.

Daarom moet je een BKR overzicht aanvragen en bijvoegen wanneer je het formulier Opgave Persoonlijke gegevens opstuurt. Dit overzicht moet officieel zijn en mag maximaal 2 maanden oud zijn. Je kunt dit opvragen bij elke Nederlandse bank, of bij de BKR in Tiel.

Raadplegen van persoonsgegevens bij politie en justitie

De VIK gaat kijken of je in het verleden in aanraking bent geweest met de politie of justitie. Er wordt dan gekeken of er er misdrijven of andere overtredingen zijn begaan, die in strijd staan met de normen en regels van de politie.

Er wordt hier dan gekeken naar:

 • Justitiële gegevens
 • Politiegegevens
 • Open bronnen (eventuele andere instanties)

Mocht dit niet het geval zijn, dan hoef je je ook geen zorgen te maken.

Navraag bij referenten

De onderzoeker zal eventueel contact opnemen met referenten. Dit kunnen bijvoorbeeld eerdere werkgevers zijn of scholen waar je een opleiding hebt gevolgd.

Er wordt dan bijvoorbeeld bekeken waarom je gestopt bent bij het bedrijf. Was dit ontslag? Of werd je contract niet meer verlengd, omdat de werkgever geen vertrouwen meer in je had?

En hoe was je studiehouding? Waarom heb je het eerste jaar niet gehaald? Lag dit aan je houding? Of deed je er alles aan, maar was het niet haalbaar voor je?

De onderzoeker kan ook contact opnemen met een andere referent. Iemand die u bijvoorbeeld goed kent en een goed objectief beeld van u kan geven.

Gesprek met onderzoeker

Ook het gesprek met een onderzoeker behoort tot de bgo. Soms komen er twee mensen bij je thuis langs. Dit om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld je leefomgeving en woonsituatie.

Maar wat wordt er tijdens dit gesprek besproken? Welke vragen kun je verwachten? Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Familierelaties
 • Opleidings- en arbeidsverleden
 • Reisgedrag
 • Diploma’s
 • Contacten
 • Lidmaatschappen
 • Financiële situatie

Ze zullen indien nodig de relevantie van de vragen toelichten. Je doet er goed aan om je hiervoor goed voor te bereiden.

De uitslag van de bgo

Wanneer het onderzoek volledig is afgerond zal de VIK een uitslag doorsturen aan de opdrachtgever (dus aan de politie). De politie zal je hierover dan zo snel als mogelijk informeren. De uitslag kan positief of negatief zijn.

Bij een positief advies zijn er geen bedenkingen op basis van de verzamelde gegevens tijdens het onderzoek.

Wanneer je een negatief advies krijgt, zijn er dus bedenkingen. In de brief die je krijgt staat waarom er bedenkingen zijn. Je hebt dan de mogelijkheid om binnen 2 weken een bezwaar te maken.

Samenvattend: waar gaat het om?

Het hele bgo-onderzoek is er dus om te kijken of jij past bij het korps en of jij de integriteit van de politieorganisatie niet zult schaden.

Wanneer dit positief is, kun je dus echt aan de slag met de opleiding.

Helemaal zonder zorgen en 100% voorbereiden? De Politie Keuring Methode dé ultieme voorbereiding voor jouw sollicitatie bij de politie.

Ja, ik wil me graag goed en volledig voorbereiden!

normaal €47,00, nu 28eu
(tijdelijke korting)

”Ja, Ik Wil Slagen en Agent Worden in 2021!”

Nu voor slechts 28eu. Jouw ultieme voorbereiding op alle onderdelen. Bijvoorbeeld:

✔️ De capaciteitentest + de taaltoets
✔️ De Sporttest

✔️ Het Rollenspel
✔️ Het Eindgesprek
✔️ Het Psychologisch Onderzoek
⚠️ Maar liefst 61 pagina’s instructies + tips!

Geschreven door
Ronny Rockx
Laat een reactie achter!

Ronny Rockx

Ronny werkt in het dagelijks leven als mentalcoach en gezondheidscoach voor verschillende doelgroepen.

In het verleden heeft hij de Koninklijke Militaire School (KMS) gevolgd, waar hij succesvol is opgeleid tot instructeur. Hij heeft daar de certificaten groepsinstructeur en zware militaire lichamelijke vaardigheden behaald.

Ronny is de eigenaar van het Politie Keuring Methode en heeft hiermee al meer dan +5000 sollicitanten geholpen.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Disclaimer

Deze website is een particulier initiatief en heeft geen enkele relatie met de Nederlandse Politie, de Politie Academie of Kom Bij de Politie.

Copyright De Politie Keuring. All rights reserved.