screening bij de politie
Home » Sollicitatie » Screening bij de politie.

Screening bij de politie.

Iedereen die aan het werk wil bij de politie moet een zogenaamde screening doorstaan. Een onderzoek waarbij de politie – of een andere instantie, in opdracht van de politie – gaat beoordelen of jij past binnen de organisatie en je het integere imago niet zal schaden.

In dit artikel vertellen we je meer over de soorten screening en welke jij kunt verwachten.

Waarom een screening bij de politie?

Je kunt natuurlijk zelf wel bedenken waarom nieuwe medewerkers een screening moeten ondergaan. Maar toch willen we even de diepte in duiken om je zo duidelijk te maken welke belangen er mee gemoeid zijn en wat voor impact het kan hebben als deze screening er niet zou zijn, of onvoldoende.

De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat de politie betrouwbaar en integer is.

de Politie

De samenleving moet er natuurlijk van op aan kunnen dat deze organisatie betrouwbaar en integer is. Elke individuele werknemer moet zich dan ook zo gedragen, dat hij of zij hieraan kan voldoen. Hier moet dus van te voren nauwkeurig op worden getest.

politie ontslaat politiemol

Geregeld verschijnt er in het nieuws een item over corruptie binnen de politie, een ‘politiemol’, of ontoereikend gedrag, wat haaks staat op de normen en regels van de politie. Daarnaast kan het enorm schadelijke gevolgen hebben voor de samenleving, maar ook voor het imago van de politie zelf.

Mede daardoor is er ook in het begin van 2020 een nieuwe regeling gekomen. Deze maakt het mogelijk dat er een strengere controle kan plaatsvinden, maar ook tussentijds als dit nodig wordt geacht.

Het gaat er om dat er nog intensie­ver controle mogelijk wordt, op meer momenten en met meer instrumen­ten.

Ferd Grapperhaus (Justitie)

Bron: https://www.ad.nl/politiek/screening-agent-strenger-om-corruptie-tegen-te-gaan~a9a00726/

Welke soorten screening bij de politie?

Bij de politie zijn er 3 verschillende manieren om nieuwe medewerkers te screenen:

 1. Het veiligheidsonderzoek
 2. Het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo)
 3. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Welke screening een nieuwe medewerker krijgt hangt af van de functie waar op is gesolliciteerd. De screening maakt immers inbreuk op de privacy en is aan strenge regels verbonden. Daarnaast geldt: hoe meer verantwoordelijkheden bij de functie horen, hoe zwaarder de screening.

Het veiligheidsonderzoek

Er zijn binnen de politie verschillende functies aangewezen als een vertrouwensfunctie. Elke kandidaat voor zo’n dergelijke functie, moet dan ook het veiligheidsonderzoek doorgaan. Je hebt namelijk een zogenaamde VGB nodig: een verklaring van geen bezwaar.

Het veiligheidsonderzoek duurt zo’n 8 weken. Mocht het zo zijn dat er meer informatie nodig is, bijvoorbeeld vanuit het buitenland, dan kan dit worden verlengd en word je hierover geïnformeerd.

Het P- en A-onderzoek

Bij de politie zijn er twee varianten van het veiligheidsonderzoek: een P- en een A-onderzoek. Ook voor het veiligheidsonderzoek geldt dat de zwaarte van het onderzoek afhankelijk is van uw functie en de mogelijke negatieve impact voor de samenleving.

Het P-onderzoek

Het P-onderzoek is een veiligheidsonderzoek wat door politiemensen wordt uitgevoerd. Deze zijn opgeleid door de AIVD1Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het gehele P-onderzoek valt ook onder de verantwoordelijkheid van de AIVD.

Het A-onderzoek

Het A-onderzoek is uitgebreider dan het P-onderzoek en wordt ook uitgevoerd door medewerkers van de AIVD zelf.

Het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek (bgo)

Alle mensen in een uniform, maar ook de ondersteuners, moeten een bgo-onderzoek ondergaan. Het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een medewerker van de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (de VIK). Een tweede medewerker beoordeelt dan het resultaat. Zo volgt er een objectief advies.

Dit onderzoek bestaat uit verschillende stappen.

 1. Het invullen van een opg2Opgave Persoonlijke Gegevens-formulier
 2. Overzicht Bureau Krediet Registratie overhandigen
 3. Raadplegen van persoonsgegevens bij politie en justitie en openbare bronnen
 4. Navraag bij referenten
 5. Gesprek met onderzoeker(s)

Wanneer je positief door dit onderzoek komt, dan ben je klaar voor de start van de opleiding.

⚠️ Stagiairs en extern ingehuurd personeel die een korte tijd bij de politie gaan werken, krijgen meestal een korte variant van het bgo-onderzoek. Dit zijn vaak de stappen 1 tot en met 3.

Mocht het nodig worden geacht, dan kan het zijn dat bepaalde stappen in het onderzoek extra nauwkeurig worden uitgevoerd.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

verklaring omtrent het gedrag politie

Een VOG is verplicht voor medewerkers die namens een bedrijf diensten leveren aan de politie.

Een Verklaring omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden geen dusdanige feiten op zijn kerfstok heeft, dat dit een gevaar vormt voor de uitvoering en vervulling van zijn of haar functie en de daarbij horende taken.

Een VOG wordt uitgegeven door de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Welke screening voor de functie van agent?

Heb je gesolliciteerd naar de functie van agent? Of ben je dit van plan? Je moet er dan rekening mee houden dat je het zogenaamde bgo-onderzoek3Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek moet ondergaan.

Dit onderzoek is het laatste onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wanneer je hier positief uitkomt, ben je klaar om te starten aan de opleiding.

Lees het artikel Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek bij de politie voor meer informatie over dit onderzoek.

Voorbereiden voor de screening bij de politie

Echt voorbereiden is niet mogelijk, omdat het veelal gaat om zaken uit het verleden. Hier is dus weinig meer aan te doen. Behalve dat je hier eerlijk over moet communiceren en transparant bent.

Wat je wel kunt doen:

 • Ga na of je een negatieve registratie hebt bij de BKR. Dit kun je dan proberen op te lossen.
 • Ga zelf na of je in het verleden te maken hebt gehad met de politie of justitie. Is dit het geval? Maak dan een reactie voor jezelf. Waarom was dat? Wat heeft er plaatsgevonden? Wat heb je ervan geleerd?
 • Je kunt je tot op een zekere hoogte voorbereiden voor het gesprek tijdens de bgo.

Helemaal zonder zorgen en 100% voorbereiden? De Politie Keuring Methode dé ultieme voorbereiding voor jouw sollicitatie bij de politie.

Ja, ik wil me graag goed en volledig voorbereiden!

normaal €47,00, nu 28eu
(tijdelijke korting)

”Ja, Ik Wil Slagen en Agent Worden in 2021!”

Nu voor slechts 28eu. Jouw ultieme voorbereiding op alle onderdelen. Bijvoorbeeld:

✔️ De capaciteitentest + de taaltoets
✔️ De Sporttest

✔️ Het Rollenspel
✔️ Het Eindgesprek
✔️ Het Psychologisch Onderzoek
⚠️ Maar liefst 61 pagina’s instructies + tips!

Geschreven door
Ronny Rockx
Laat een reactie achter!

Ronny Rockx

Ronny werkt in het dagelijks leven als mentalcoach en gezondheidscoach voor verschillende doelgroepen.

In het verleden heeft hij de Koninklijke Militaire School (KMS) gevolgd, waar hij succesvol is opgeleid tot instructeur. Hij heeft daar de certificaten groepsinstructeur en zware militaire lichamelijke vaardigheden behaald.

Ronny is de eigenaar van het Politie Keuring Methode en heeft hiermee al meer dan +5000 sollicitanten geholpen.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Disclaimer

Deze website is een particulier initiatief en heeft geen enkele relatie met de Nederlandse Politie, de Politie Academie of Kom Bij de Politie.

Copyright De Politie Keuring. All rights reserved.