Home » Sollicitatie » Veiligheidsonderzoek bij de politie.

Veiligheidsonderzoek bij de politie.

Ga je een vertrouwensfunctie vervullen bij de politie? Dan moet je een zogenaamde verklaring van geen bezwaar (VGB) kunnen voorleggen. Deze verkrijg je middels het veiligheidsonderzoek bij de politie.

⚠️ Let op: solliciteer je op de functie van Agent? Dan krijg je het zogenaamde bgo-onderzoek tijdens het laatste onderdeel van je sollicitatie. Dat is dus wat anders dan het P- of A-onderzoek.

Het veiligheidsonderzoek is dus echt voor vertrouwensfuncties binnen de organisatie. Vaak gaat het dan om een functie waarbij het mogelijk is om misbruik te maken van kennis of bevoegdheden, waardoor de nationale veiligheid in gevaar kan komen.

Wat is het veiligheidsonderzoek bij de politie?

Het veiligheidsonderzoek bij de politie is er uiteindelijk om de integriteit te waarborgen. Voor vertrouwensfuncties wordt er dan ook nauwkeurig gecontroleerd of het gedrag van de medewerker en de partner(s) niet haaks staan op de normen en regels van de politie.

Er zijn twee varianten veiligheidsonderzoeken die bij de politie voorkomen:

 • P-onderzoek, of ook wel: het P(olitie)-onderzoek
 • A-onderzoek

Het veiligheidsonderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de AIVD. Er zit daarbij wel een verschil tussen het P-onderzoek en het A-onderzoek. Daarover later meer.

⚠️ Het veiligheidsonderzoek (P/A) is dus wat anders dan het bgo-onderzoek!

De AIVD heeft zelf ook nog andere veiligheidsonderzoeken. Deze worden of door de AIVD zelf, of door de betreffende dienst uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het KH-onderzoek (Koninklijk Huis), het BL-onderzoek (Burgerluchtvaart) of het C-onderzoek, wat door de AIVD zelf wordt uitgevoerd.

Waar wordt er in een veiligheidsonderzoek op getoetst?

Er zijn 5 aspecten waar je tijdens het veiligheidsonderzoek op wordt getoetst:

Eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust.
 • Eerlijkheid: ben je eerlijk over de informatie die je geeft. Hou je geen dingen achter? Het is natuurlijk belangrijk dat je eerlijk bent als je een vertrouwensfunctie gaat vervullen.
 • Onafhankelijkheid: kun je onafhankelijk je functie uitoefenen? Ben je dus niet afhankelijk van bijvoorbeeld verslavingen? Financiële problemen? Ouders? Andere familie? Of zelfs overheden?
 • Loyaliteit: ben je loyaal aan Nederland? En aan de rechtsorde? De democratie?
 • Integriteit: ben je integer? Dus rechtvaardig, eerlijk en voor een gelijke behandeling?
 • Veiligheidsbewustzijn: ben je je bewust van je functie? En welke risico’s hierbij horen? Veiligheidsbewustzijn is gedrag waarmee je de risico’s zo veel mogelijk beperkt.

Het begrip ‘Partner’ in veiligheidsonderzoeken

In de veiligheidsonderzoeken wordt ook het verleden van je partner meegenomen. Belangrijk om te weten is dat een partner in een veiligheidsonderzoek niet alleen je echtgenoot of geregistreerd partner is.

De partner is degene met wie je een gezamenlijke huishouding voert of iemand waarvan uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat deze persoon een affectieve relatie met je heeft.

Daarbij wordt familie in de eerste en tweede graad nooit meegenomen als partner.

Eerstegraads familieleden zijn (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen. Tweedegraads familieleden zijn grootouders, kleinkinderen en broers en zussen.

Het P-veiligheidsonderzoek

Het P-onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de politie zelf. Deze zijn wel opgeleid door de AIVD. Dit P-onderzoek wordt uitgevoerd op het B-niveau.

Het B-niveau geeft met name aan hoever er wordt teruggekeken in het verleden.

Niveau onderzoekWerknemerPartner
A10 jaar5 jaar
B8 jaar5 jaar
C5 jaarn.v.t.

Het A-veiligheidsonderzoek

Het A-onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de AIVD zelf. Dit onderzoek is echt voor vertrouwensfuncties binnen de organisatie met een hoge verantwoordelijkheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het A-niveau.

Niveau onderzoekWerknemerPartner
A10 jaar5 jaar
B8 jaar5 jaar
C5 jaarn.v.t.

We kunnen dus concluderen dat het A-onderzoek zwaarder weegt dan het B-onderzoek.

Het schijnt zo te zijn dat de AIVD (en het Cyber Analyse Team 5) zelf een A+ onderzoek uitvoert voor nieuwe medewerkers. Daarbij wordt er voor een bredere kring personen naslag verricht.

Hoe gaat het veiligheidsonderzoek in zijn werk?

De AIVD (of de betreffende instantie onder mandaat van de AIVD) zal starten met een administratief onderzoek. Hierbij wordt er gekeken naar bijvoorbeeld:

 • Centrale Justitiële Documentatie
 • Basisregistratie personen (BRP)
 • Bureau Kredietregistratie (BKR)
 • Eigen administratie AIVD
 • Open bronnen (bijvoorbeeld social media)
 • Eventueel het buitenland

Vragen naar aanleiding van het (administratieve) onderzoek worden besproken in bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek met de onderzoeker. Daarnaast kunnen er gesprekken worden gevoerd met bijvoorbeeld referenten of informanten om een goed beeld van jou te krijgen binnen het beoordelingstermijn.

Referenten zijn door jezelf opgegeven in het OPG-formulier. Informanten zijn zelf benaderd door de AIVD of instantie.

Dit kunnen bijvoorbeeld eerdere werkgevers zijn, scholen waar je een opleiding hebt gevolgd, of andere mensen die een goed objectief beeld van jou kunnen schetsen.

Het veiligheidsonderzoek is maatwerk.

Je hoeft niet bang te zijn dat je wordt afgeluisterd of wordt gevolgd. Dit mag niet volgens de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Het is belangrijk om te weten dat het veiligheidsonderzoek maatwerk is. De feiten, omstandigheden en gedragingen worden dus persoonlijk afgewogen in relatie tot de betreffende functie. De VGB is gekoppeld aan de functie. Dus stap je intern of extern over, dan zul je een nieuw veiligheidsonderzoek moeten doorstaan.

Hoelang duurt het veiligheidsonderzoek bij de politie?

De Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) zegt dat het onderzoek zo snel als mogelijk moet worden afgerond, maar uiterlijk binnen 8 weken.

Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als bijvoorbeeld informatie van een derde partij moet komen. Denk bijvoorbeeld aan informatie uit het buitenland.

Indien de uitslag positief is, ontvang je dus de zogenaamde VGB: de verklaring van geen bezwaar.

Geschreven door
Ronny Rockx
Laat een reactie achter!

Ronny Rockx

Ronny werkt in het dagelijks leven als mentalcoach en gezondheidscoach voor verschillende doelgroepen.

In het verleden heeft hij de Koninklijke Militaire School (KMS) gevolgd, waar hij succesvol is opgeleid tot instructeur. Hij heeft daar de certificaten groepsinstructeur en zware militaire lichamelijke vaardigheden behaald.

Ronny is de eigenaar van het Politie Keuring Methode en heeft hiermee al meer dan +5000 sollicitanten geholpen.

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Disclaimer

Deze website is een particulier initiatief en heeft geen enkele relatie met de Nederlandse Politie, de Politie Academie of Kom Bij de Politie.

Copyright De Politie Keuring. All rights reserved.